We wrześniu br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Imielinie została otwarta klasa sportowa, w której uczniowie mają możliwość rozwijania swojej pasji sportowej (siatkówka dziewcząt i piłki nożna chłopców). 1 września nastąpiło oficjalne podpisanie umowy o współpracy między dyrektor SP1 Anną Kubicą, prezesem MKS Imielin Bartoszem Kilijańskim i prezesem LKS „Pogoń” Imielin Marcinem Polarzem. Podpisana umowa jest realizacją wymogów zawartych w rozporządzeniu Minister Edukacji Narodowej w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.

Dla nas najważniejszą rzeczą jest fakt, że z roku na roku budujemy podstawy do rozwoju siatkówki wśród dziewcząt. Liczymy na dobrą współpracę ze Szkołą Podstawową nr 1, której efektem będą liczne sukcesy naszych młodych podopiecznych.